Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Magyar Online Kiadó Kft. (székhelye: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 354085) által a weblaptudakozo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetésén, és azon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő személyes adatok kezelését.

Jelen tájékoztató közzétételének célja, a Weboldalon történő személyes adatkezelések érintettjeit, a böngésző, és szolgáltatások igénybe vevőit, az adatkezelés módjáról (céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelésre jogosult személyéről, a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről) tájékoztassa.

Amennyiben a Weboldalon megvalósuló személyes adatkezelési
folyamatokkal kapcsolatban, további kérdése, észrevétele merül fel, az alábbi linken elérhető e-mail címen várjuk megkeresését https://www.konyvelotudakozo.hu/impresszum.html

A Weboldal böngészésének és használatának, valamint szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, valamint szolgáltatások igénybevételével, az apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása előtt, a Felhasználó köteles a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. A Weboldal, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhatnak, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak.

Felhasználók a jelen Tájékoztató elolvasása és értelmezése után döntenek arról, hogy önként megadják-e a Weboldal használatához esetlegesen szükséges személyes adataikat.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei
Cégnév: Magyar Online Kiadó Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69. Fszt. 1
cégjegyzékszám: 01 09 354085
E-mail: weblaptudakozo.szerkesztoseg[kukac]gmail[pont]com

2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése.A Weboldalon megjelenő hirdetésekben, felhasználóink és ügyfeleink, minden adatot önkéntes alapon adnak meg. Kizárólag olyan adatok megadása szükséges, melyeket a hirdető közölni szeretne. Kivételt képez (fizetett szolgáltatás esetén) a számla kiállításához szükséges számlázási név, számlázási cím. Az adatok kezelésének jogalapja a hirdető önkéntes hozzájárulása, a szolgáltatási szerződés teljesítési kötelezettség, valamint az adójogszabályon alapuló kötelezettség.


2.1 Adattovábbítás
A Magyar Online Kiadó Kft. a Felhasználók személyes adatait harmadik személyek köre részére nem továbbítja. Kivételt képeznek az adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő megkeresések. Illetve a számviteli törvénynek megfelelő, a számlázással kapcsolatos, a számlán szereplő adatok, a könyvelőnek történő továbbítása.

Az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem mi gyűjtjük az adatokat – a Google és a Facebook saját szerverein kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

2.3. Ügyfélszolgálat adatkezelés, panaszkezelési adatkezelés.
A Magyar Online Kiadó Kft. ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja : szerkesztoseg[kukac]konyvelotudakozo[pont]hu A Magyar Online Kiadó Kft. a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, az alábbi adatkör szerint kezeli: a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok; b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja; c) panasz, megkeresés részletes leírása; d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke; e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél; f) Felhasználó telefonszáma. A A Magyar Online Kiadó Kft. annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, illetve, jogos panasz esetén elintézze, teljesítse.

 
Honlapunk, mint a legtöbb honlap a világhálón sütiket használ a látogatói élmény fokozására, valamint Google Analytics forgalomelemzésre.
Ezeket a süti névre keresztelt kis szöveges fájlokat az Ön gépe tárolja el a böngésző átmeneti fájl tárolójába. Ezek a fájlok nem tárolnak sem hirdetőinkről sem látogatóinkról semmilyen információt csupán a tartalom megjelenítését teszik hatékonyabbá.
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja.
Ön az oldal használatával elfogadja a sütik használatát. Amennyiben nem szeretne sütiket használni böngészőjében letilthatja azt.
 
3. Adatok megismerésére jogosultak köre 
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Magyar Online Kiadó Kft. közvetlen irányítása alatt álló munkatársai, a munkaköri feladataik ellátása érdekében férhetnek hozzá.

4.. Szerverszolgáltatások 
A Magyar Online Kiadó Kft. adatbázisának tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.


5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó, a Magyar Online Kiadó Kft. -től írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, elfedését vagy törlését. Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy adatait milyen célból kezeljük; az adatkezelés mely adatait érinti; a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is; meddig tervezzük tárolni az adatokat; amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt. Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

6. Adatbiztonsági intézkedések
A Magyar Online Kiadó Kft. a kockázat mértékének megfelelő intézkedésekkel biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát. Az informatikai eszközöket, tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ,fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők. A Weboldalaink üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat védett adatközpontban tároljuk.

7. Záró rendelkezések:
A Magyar Online Kiadó Kft, az Adatvédelmi Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartja. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Weboldalainkon és az APPlikációnkon közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től módosításig érvényes.