Irányító szám: 1011
Város: Budapest
Utca: Fő u. 44-50.
Telefon: (1) 457 33 00|(1) 45
Fax: (1) 201 44 53|(1) 457 33 54
Activity: A minisztérium a miniszter munkaszervezete, egyben a környezet- és természetvédelem valamint a vízügy központi közigazgatási szerve; a minisztérium a környezetvédelmi, természetvédelmi, meteorológiai és vízgazdálkodási szakterületek ágazati, szakmai irányítási - szabályozási teendőit látja el; a szakterületi politikák kialakítása, a kormányzati munkához kapcsolódó tennivalók és az egyre szerteágazóbb nemzetközi együttműködés folytatása szintén a tárca feladata; a minisztérium területi szervezetei - elsőfokú hatósági feladatokat látnak el; a másodfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szerepét a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség tölti be; a miniszter szakmai felügyeletet lát el az Országos Meteorológiai Szolgálat felett; a minisztérium operatív munkáját a Környezetgazdálkodási Intézet, mint háttérintézmény, valamint az európai uniós és hazai fejlesztési források menedzselését végző Fejlesztési Igazgatóság segíti