Irányítószám: 1132
Város: Budapest
Utca: Victor Hugo u. 18-21.
Tel/Fax: (1) 34 97 186
Activity: Közjegyző, XIII. kerület. Tevékenység: aláírási címpéldány hitelesítés; hiteles cégkivonat; cégmásolat; névaláírás hitelesítés; befogadó nyilatkozat készítés; közjegyző; tartozáselismerő nyilatkozat; közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás; végrendelet készítés; végrendelet letétbe vétele; ténytanusítás sorsolásról; értékpapír meg­semmisítés; végrehajtható közjegyző­i okiratba foglalt szerződés­ek; hiteles tulajdoni lapmásolat lekérdezés­e.